Category Archive ArGe

ileadmin

ArGe Merkezi Sürdürülebilirliği

ArGe Merkezi Sürdürülebilirliği

ArGe Merkeziniz, firmanıza ve milletimize hayırlı olsun. ArGe Merkezinizi kurmakla, katma değerli yenilikçi (inovatif) ürün, teknoloji, iş modeli ve hizmet üreteceğinizi de taahhüt ettiniz.

Bunun için elinizdeki ArGe varlıklarınızı doğru yöneterek ve gerektiği takdirde hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek nitelikte yeni kaynakları bünyenize katarak bu taahhütünüze ulaşacaksınız.

Varlıklarınız nitelikli iş gücü (ArGe İnsan kaynağı), bilgi (tecrübe, fikri ve sınai haklar, üniversite ile işbirlikleri, lisans, yazılım) ve metodlardır (Proje yönetim metodolojileri, yol haritaları, süreçler).

Taahhütünüzü gerçekleştirmek için doğru yolda olup olmadığınızı gösterecek olan ise doğru süreç performansı ölçme sistemleridir. Ölçülemeyen hiçbir şey iyileştirilemez.

Artesan ArGe danışmanlığı ArGe Merkezi Sürdürülebilirliği konusunda danışmanlık ve koçluk hizmeti vermektedir. Süreçlerinizi gözden geçirelim. Beraberce iyileştirelim.

Varlıkları ve kaynakları doğru yönetilen bir ArGe yapılanmasının sağlayacağı, katma değeri yüksek ürünler hiç şüphe yok ki; hem şirketler hem de ülkemiz için oldukça karlı olacaktır.

ArGe Merkezinizi teknik ve mali olarak yapılandıralım. Amaç yalnız ArGe Merkezi asgari isteklerinin karşılanması değil; ulusal, uluslararası proje yönetimi, işbirlikleri, ISO9001 ve ISO 16949 ArGe istemleri olmalıdır.

Bizi arayın. Size hizmetlerimizi tanıtalım.
http://artesantr.com/iletisim/

ileadmin

Tolerans tasarımı

İstatistiki toleranslandırma montajı oluşturan parçaların nominal ölçülerinden negatif veya pozitif tarafta rastgele sapmaları olacağını ve herhangi bir montaj içinde bunların hepsinin maksimum pozitif veya minimum negatif tolerans sınırında olma olasılıkların çok mümkün olmadığını kabul etmektedir.

Çok parçadan oluşan sistemler her zaman geniş toleranslara mahkum değildir. Dar sistem toleranslarını sağlamak sanıldığı kadar maliyetli de değildir.

Detaylı bilgi için: http://artesantr.com/toleranslandirma-egitimi/

Diğer hizmetlerimizi de inceleyiniz : http://artesantr.com/

ileadmin

Teknoloji Yol Haritası

Teknoloji Yol Haritası,  şirketlerin bilimsel gelişmeleri ve yeni teknolojileri izleyerek bunları kendi faaliyet alanlarında kullanması ve bu yeni teknolojilerle üretilen yenilikçi ürünleri hedef pazarlara sunması için yararlı bir araçtır.

Teknoloji yol haritaları yardımıyla mevcut bilimsel ve teknolojik gelişmeleri değişen sosyal yaşamın getirdiği müşteri ihtiyaçlarını sürekli takip ederek, fırsatların ve rekabetin farkında olarak bunlara karşı zamanında pozisyon almak mümkün olur.

Detaylı bilgi için: http://artesantr.com/teknoloji-yol-haritasi/

Diğer hizmetlerimizi de inceleyiniz : http://artesantr.com/

ileadmin

Weibull Analizi

Weibull Analizi yardımıyla bir ömür testinde gözlemlenen, çoğunlukla dikkate alınmayan olayları güvenilirlik (Ürünün belli bir çevrim çalışma olasılığı veya o çevrimi görecek ürünlerin oranı) ve dayanıklılık (Belli bir çevrimden sonra halen çalışır kalacak ürünlerin oranı)’ı tahmin etmekte kullanacak ve şu sorularınıza cevap bulacaksınız.

 • Ürün bozulana kadar ne kadar çalışacak? Ürün ömrü nedir?
 • Ürünlerin %50, %75, %95’inin bozulmadan kalabileceği süre nedir?
 • Ürünlerin ne kadarı garanti süresi içinde bozulacaktır?

Detaylı bilgi için : https://artesantr.com/guvenilirlik-ve-omur-weibull-analizi/

Diğer eğitimlerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi de inceleyiniz : http://artesantr.com/

ileadmin

Yenilikçi (İnovatif) ürün

Türkiye’nin orta gelir seviyesindeki ülkeler kümesinden kurtularak yüksek gelir seviyesindeki ülkeler ligine yükselmesi için komodite olmayan, fiyatını rekabet mekanizmaları ile piyasanın belirlemediği, yeni ve yenilikçi (inovatif) ürünler üretmesi lazımdır. Kamu yeni ve yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. Bu insiyatifler nedeniyle Türkiye’nin ArGe harcamalarının GSYH’ya oranı 2015 yılında 0,88 iken bu oran 2016 yılında 0,94’e yükselmiştir. Bu desteklerin sonucu olarak  Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin kg fiyatı 2016’daki 1,27$ seviyesinden 2017’de 4 yılın ardından ilk kez yükselerek 1,28$’a yükselmiştir. Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde bu gösterge 3-4 $/kg civarındadır. Görülüyor ki daha çok yolumuz vardır.

Kamu’nun ArGe destekleme insiyatifleri gün geçtikçe daha çok şirketi ArGe ve Tasarım Merkezleri kurmaya yönlendirmektedir. Firmaların Tübitak ve Avrupa Birliği destekli, ortaklı projeler başlatmaları ve yürütmeleri ArGe pratikleri için önemli bir adımdır.

Yapılabilir (feasible) projeler ürüne dönüştürülmeye çalışılmalı ve endüstriyelleştirilmelidir. Diğerleri yolun başında durdurulmalı, bunlar için kaynak harcanmamalıdır. Finansal fizibilite kadar teknik fizibilite ve pazar fizibilitesi de önemlidir. Yani, yenilikçi ürün gerçekleştirme süreci şirketin tüm ana departmanlarının katıldığı bir süreçtir. Ancak bu metodolojiler gözetildiğinde ortaya çıkan ürün farklı olacak ve yüksek katma değeri ile firmaya can suyu ve ülke ekonomisine kazanç olacaktır.

28 yıllık ArGe deneyimi ile Artesan, doğru ArGe yapılandırmalarında firmalara yol göstermektedir.

ileadmin

Vazgeçilmez Proje Lideri

Sizi daha başarılı yapacak fikirler

 • Bir vizyon yarat ve onu besle

Projeniz için bir vizyon yaratın. Onun nereye varmasını beklediğinizi, ne sonuçlar almayı beklediğinizi vizyonla özetleyin. Bir vizyon size nereye gideceğinizi hatırlatır, yolda kalmanızı, yoldan çıkmamanızı sağlar, ve hedefler ile ne zaman başarıya eriştiğinizi gösterir.

 • Başarısızlıktan korkma

Başarısızlık sizin için önemli olan o şeyleri başarmak için bir gerekliliktir. Gerçek başarısızlıklar onlardan bir şey öğrenmediğimiz tecrübelerdir.

 • Eleştiriyi bekle ve kabul et

Hiçbir zaman yapıcı veya yıkıcı bir eleştirinin düşüncelerinizi ve performansınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyiniz. Yapıcı eleştiriyi tanımayı, istekle karşılamayı, kabul etmeyi öğrenin.

 • Risk alın

Risk almak sizi hedefinize taşıyacak yeterliliklerinizi anlamak için önemlidir.

 • Başkalarına ve kendinize güç  yetkisi verin 

Güç ile yetkilendirme işinizi anlamak, işinizi sahiplenmek ve işi en iyi şekilde başarmak için gerekeni yasal ve ahlaki kurallar dahilinde sonuna kadar yapmaktır

 • İnatçı olun

Eğer hedeflerinizi izlemek ve vizyonunuza destek vermek konusunda yeterince inatçı olursanız, nerede ise aklınıza koyduğunuz her şeyi başarırsınız.

 • Endişe ve suçluluğu hayatınızdan çıkarın

Hayatınızdan endişe ve suçluluğu çıkarmayı öğrenin. Negatif enerjinizi pozitif eylemlere kanalize edin.

 • Problemleri çözmede seçmeci olun

Zamanınız ve enerjinizin büyük kısmını, projeniz ve şirketinize en çok pozitif etkisi olacak problemlerin çözümüne ayırın.

 • Kritik problemleri sonuca taşıyın

Eğer bir problemin çözümünde iki ilgili taraf bir ortak çözüm konusunda anlaşamıyorsa ve problem çözümsüz kaldığında projeyi önemli derecede olumsuz etkileme potansiyeline sahipse, problemin çıkmazda olduğunu tüm şirkete ve tabii üst yönetime duyurarak ortak çözüm için acil çalıştay isteyin.

 • Zamanınızı yönetin

Zamanınızı ne kadar iyi yönettiğiniz, başarınızın ne olacağını gösteren en önemli öncü göstergedir. Gün içinde günlük sorunlarla nasıl başa çıkacağınız ve onları nasıl kontrol edeceğiniz  konusunda düşüncelerinizi yeniden düzenleyeceğiniz, yalnız kalacağınız zaman ayırın.

 • Performansınızın hesabını verebilecek durumda olun

Performans ve kariyerinizden siz sorumlusunuz. Ne patronunuz, ne şirketiniz, ne de başka biri.

 • İşinizin patronu gibi davranın

Sanki küçük çaplı bir şirketin sahibi imişsiniz ve o işler sizinmiş gibi işinizi tüm yönleri ile yönetin. 

 • Gerilemeleri telafi edin

Gerilemeler cesaretinizi azaltmasın. Sonunda başaracaksınız.

 • Kendinize inanın

Kendinizin ne olduğunuzu hissediyor ve inanıyorsanız osunuzdur. Kendiniz hakkındaki vizyonunuz gerçeğiniz olacaktır. Bir fark yaratacağınıza inanın. İnanın, yapacaksınız.