Tolerans Tasarımı ve İstatistiki Toleranslandırma Eğitimi

1 gün eğitim

ArGe, üretim yeterliliğinden kopuk olamaz. Öte taraftan yanlış verilmiş toleranslar büyük yatırım kayıplarına ve verimsizliklere sebep olacaktır. ArGe mühendisleri için tasarlanan “Tolerans Tasarımı ve İstatistiki Toleranslandırma Eğitimi”‘nde üretim yeterliliği göz önüne alınarak istatistiki toleranslandırmanın nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

Birbiri ile montajlanan parçalardan oluşan sistemin toleranslarının ne olacağı ve bunun tasarımlarınızı nasıl etkileyeceği tamamen kontrolünüzde olsun. Unutmayın, tolerans zincirinde toleransların en kötü durumlarının bir anda gerçekleşmesi (Worst Case Analysis) olası değildir.