Tolerans Tasarımı ve İstatistiki Toleranslandırma

Montajı (y) oluşturan komponetlerle (xi), montaj arasındaki ilişki basit bir geometrik ilişki olabileceği (y=x1+x2+x3-x4) gibi, doğrusal olmayan ve hatta fem cfd gibi metodlarla çözülebilen karmaşık bir fonksiyon olabilir.

Tolerans tasarımında maliyet önemli bir rol oynar. Amaç tasarım parametrelerini ve üretim toleranslarını, her zaman sistemde en düşük fonksiyonel değişkenliği ve en ekonomik maliyeti garanti ederek belirlemektir.

Bir bütünün parçalarının toleranslarından bütünün toleransını hesaplamaya* Tolerans Analizi, Bütünün toleransından başlayarak, komponentlerin toleranslarını hesaplamaya ise Tolerans dağıtımı veya tasarımı denir.

* Hesaplama metodu en kötü durum analizi, istatistiki toleranslandırma veya Taguchi metodu olabilir.

İstatistiki toleranslandırma montajı oluşturan parçaların nominal ölçülerinden negatif veya pozitif tarafta rastgele sapmaları olacağını ve herhangi bir montaj içinde bunların hepsinin maksimum pozitif veya minimum negatif tolerans sınırında olma olasılıkların çok mümkün olmadığını kabul etmektedir.

Çok parçadan oluşan sistemler her zaman geniş toleranslara mahkum değildir. Dar sistem toleranslarını sağlamak sanıldığı kadar maliyetli de değildir.

Bir gün süreli Tolerans Tasarımı/İstatistiki Toleranslandırma eğitimi için gecikmeden randevu alınız.