Tübitak ve Avrupa Birliği destekli proje başvuruları

Tübitak ve Avrupa Birliği destekli proje (Eureka, Horizon 2020) başvuru hazırlıkları, başvuruları, yönetilmesi ve raporlaması hakkında danışmanlık hizmetleri

Firma stratejileri ile uyumlu çağrılı proje aranması ve ortaklı projeler için ortak bulunması destekleri verilmektedir.

Tübitak proje çağrıları

Horizon 2020 proje çağrıları