Yeni / Yenilikçi Ürün Gerçekleştirme Süreç Kurulumu

2 günlük Yenilikçi Ürün Gerçekleştirme eğitimi veya danışmanlık?

Ürün Geliştirme ve ArGe projeleri için disiplinlerarası bir süreç tasarımı eğitimi. Döküman yönetimi ve ArGe projesi yönetimi eğitimi.

Stage and Gate yaklaşımını esas alan YÜG (Yeni Ürün Gerçekleştirme Süreci) yenilikçi (inovatif) ürün gerçekleştirme’den (ön proje ve fizibilite, mekanik tasarım, endüstriyelleştirme), basit ürün geliştirme projelerine hizmet eden esnek bir metodolojidir. Geçitler projeyi devam ettirmek veya öldürmek için planlanmış kilometre taşlarıdır. Geçitler ön proje aşamasında verimli olmayan projelerin öldürülmesi, proje aşamasında ise yapılması gerekli olup ta atlanan işlerin yakalanmasına hizmet eder.

Belli bir ArGe proje yönetimi süreci olan firmalar eğitimde yeni ürün gerçekleştirme (fikirden lansmana yeni ürün) aşamasının bütününü gözlemleyerek geliştirmeye açık yönleri üzerinde çalışmalar başlatmak isteyebileceklerdir. Öte taraftan bir çok firma da ArGe ve ÜrGe projelerinin yürütülmesi için başarısı ölçülebilir, pazara sunum süresini kısaltan (time to market), doğru proje seçimleri konusunda geri besleme veren bir metodolojiyi şirketlerinde kurmak isteyeceklerdir.

Bu program 2 gün süreli bir eğitimdir. Öte taraftan firmaların kendi yapılarına bu sistemin entegre edilmesi için süreli danışmanlık hizmeti de verilebilmektedir.