ArGe Danışmanlığı, ArGe Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliği

Bir ArGe Danışmanlığı firması olan Artesan, 28 yıllık ArGe tecrübesiyle, ArGe çalışmaları yapmak isteyen firmalara, yenilikçi ürün fikrinin seçilme süreci, seçilen fikrin metodik bir çalışma ve proje yönetim yetkinlikleri ile ürüne dönüştürülmesi ve endüstriyelleştirilmesi için nasıl yapılanmaları gerektiği konusunda yol gösteriyor. Yenilikçi ürün tasarım sürecinde, tüm paydaşların üzerinde anlaştığı, firmayı yarınlarına taşıyacak ürünü rakiplerden önce pazara sunmak için sorumluları, sınırları, ölçme yöntemleri belirlenmiş bir metodoloji gerekiyor.

5746 sayılı kanun ile ülkemizin ArGe yapma ve teknoloji geliştirme yeteneğinin iyileştirilmesi amaçlanmış ve sağlanan kamu teşvikleri sayesinde şirketler maliyeti ve riski yüksek ArGe faaliyetlerine yatırım yapmaya başlamıştır.

Varlıkları ve kaynakları doğru yönetilen bir ArGe yapılanmasının sağlayacağı, katma değeri yüksek ürünler hiç şüphe yok ki; hem şirketler hem de ülkemiz için bu getirileri katlayacaktır. Bunun için şirketlerin gelecek 3-5 yıl için belirleyeceği ArGe stratejilerinin; doğru pazara, doğru ürünü geliştirme, bunun için araştırma projeleri başlatma ve bu projelerin çıktılarını teknoloji ve ürünlere çeviren ürün ve üretim teknoloji geliştirme projeleri ile tamamlama potansiyelleri olmalıdır.

ArGe yolcuları bilgiye erişebilmeli, bilgiyi anlamlandırabilmeli, tekrar kullanabilmelidir. Kuşkusuz bunun için doğru kişileri istihdam etmelidir. ArGe’nin en değerli iki varlığı insan ve bilgi’dir. Bunları metodoloji ve finans ile tamamlarsak katma değer yaratan ürünlere erişmemiz kaçınılmazdır.

Bütüncül ArGe Danışmanlığı

Artesan olarak, bütüncül bir ArGe koçluk desteği sunuyoruz. Müşteri değer önerimizi, yenilikçi ürünler ve iş modelleri geliştirip, üretmek isteyen her büyüklükte sanayi şirketlerinin Yeni Ürün Gerçekleştirme süreçlerinin kurulumu, ulusal ve uluslararası destek fonlarından yararlandırılması ve bu şirketlere araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde eğitim ve koçluk hizmetleri verilmesi olarak özetleyebiliriz.

Hizmetlerimiz

Detaylar için Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret ediniz veya bizi arayınız.